Stress Management och Självledarskap
Örebro stad

Skola Unestål Education (Skandinaviska Ledarhögskolan International)

Utbildningsstart

30 mars 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Örebro stad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

9 875 kr

Kort om utbildningen

Det talas och skrivs oerhört mycket om stress. Du vet säkert – i likhet med många andra svenskar – en hel del om stress, stressorer, stresseffekter. Du kan vara expert på stress och ändå vara sönderstressad och utbränd. Det vi behöver är inte mer kunskap utan mer kompetens, dvs metoder för hur vi hanterar stressen och oss själva. För att föra över kunskap till kompetens behövs tillämpning, övning och träning. Eftersom all icke fysisk träning kallas ”mental träning” blir detta nyckelfaktorn i all stresshantering.

Ur innehållet

  • Stress - symptom och effekter.
  • Mental Träning – grunder och tillämpning.
  • Självcoaching
  • Tanke, känsla och handling – hur påverkar vi oss själva i vald riktning.
  • Värdeövningar
  • Övertygelser
  • Excellent kommunikation, Kommunikationsstilar
  • Balans mellan internt och externt

Mental Träning och Självcoaching är dokumenterat effektiva metoder för stresshantering och personlig utveckling. Utbildningen är upplevelsebaserad med aktiverande frågeställningar och praktisk träning för att deltagarna på bästa sätt ska kunna tillägna sig både metoder och förhållningssätt. Självklart tar vi också del av modern forskning och de teorier som ligger till grund för de metoder vi arbetar med.