Produktionsutveckling Industri 4.0 - Distans
Örnsköldsvik

Skola YrkesAkademin

Utbildningsstart

1 september 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Örnsköldsvik

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Som produktionsutvecklare arbetar du med att effektivisera flöden, processer, produktionsteknik och mekaniska konstruktioner. Ditt mål är en produktion med kortare omställnings- och ledtider, färre fel, mer flexibilitet och ingen tidskrävande programmering. Idag har vi konstant tillgång till data i realtid utan begränsningar vilket skapar möjligheter om datan nyttjas korrekt.

Med den ökade digitaliseringen är vi snabbt på väg in i den fjärde industriella revolutionen – Industri 4.0. Målet är självorganiserande fabriker, där varje produkt bär med sig information om hur och till vem den ska tillverkas. Digitaliseringen och den tekniska utvecklingen driver på efterfrågan av produktteknisk kompetens och industrin står inför stora pensionsavgångar.

Studieform: Distans med obligatoriska träffar.
Studielängd: 1,5 år.