Grundkurs - hydraulik
Oskarshamn

Skola Elajo Technical Education Center AB

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Oskarshamn

Pris

16 875 kr

Kort om utbildningen


Kursnummer: E3001
Antal dagar: 4
Kursavgift: 13500 kr (exkl moms)
Kurstider: Alla dagar kl. 8-16
I kursen ingår lunch samt fika alla dagar.

Målgrupp
Underhållspersonal och reparatörer som arbetar med förebyggande och avhjälpande underhåll på hydraulsystem. Säljare, arbetsledare m.fl. som har behov av grundläggande kunskaper inom hydraulik.

Fokus och syfte

  • Skapar medvetenhet om vilka risker som finns vid arbete med hydrauliska maskiner och hur tillbud kan undvikas.
  • Ger kunskap kring hydraulvätskors miljöpåverkan och hantering av utsläpp.
  • Ger grundläggande kunskaper om uppbyggnad och funktion på hydraulsystem och dess komponenter.
  • Ger färdighet att utföra vanligt förekommande underhållsåtgärder, igångkörning och felsökning.
  • Ger förståelse för vilka driftbetingelser som krävs för ett hydraulsystem med hög driftsäkerhet

Kursinnehåll:
Teori, systemsimuleringar och praktiska moment kombineras för att tillmötesgå olika lärstilar.