Reglerteknik steg 1 Process
Oskarshamn

Skola Elajo Technical Education Center AB

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Oskarshamn

Pris

20 000 kr

Kort om utbildningen


Kursnummer: E4002
Antal dagar: 4
Kursavgift: 16000 kr (exkl moms)
Kurstider: Alla dagar kl. 8-16
I kursen ingår lunch och fika alla dagar.
Kurslitteratur ingår i kursen.

Målgrupp
Kursen vänder sig till medarbetare som idag arbetar med
drift eller underhåll och behöver grundläggande kunskaper i
ämnet Reglerteknik.

Fokus och syfte
Efter kursen ska deltagaren kunna tolka processtekniska
P&I-scheman, ha kunskaper om regulatorns P-,I-, och
D-funktioner samt optimering av dessa.

Kursinnehåll:
Definitioner
Symboler och P & I-scheman
Instrumentkretsscheman
Olika processtyper, tidskonstant och dödtid
Regulatorfunktioner P, I och D
Optimering av reglerkretsar med olika optimeringsmetoder
Orientering om multivariabla reglersystem