Socialpedagog
Östersund

Skola Folkuniversitetet

Utbildningsstart

13 januari 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Östersund

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

YH Socialpedagog är för dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna inom olika områden av socialt arbete. En socialpedagog arbetar med människor i olika utsatta grupper i samhället och du får genom utbildningen en bred kompetens som kan användas inom en mängd skilda verksamheter. Socialpedagoger har en växande arbetsmarknad och kompetent personal efterfrågas inom både privat och offentlig sektor. Yrkesbenämningen är socialpedagog.

Utbildningen kan även leda till anställning inom andra liknande områden.Du kommer exempelvis att kunna arbeta inom kommun, landsting, myndigheter, skola, behandlingshem och kriminalvården. Arbetsuppgifter som Du som socialpedagog kommer att möta är skiftande beroende på vilket område du väljer att arbeta inom. Fokus kommer att vara att tillsammans med den du möter hitta vägar till förändring och utveckling.