Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning - Informatik (INFO)
Östersund

Skola Mittuniversitetet

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Östersund

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Kopplingen mellan en hållbar samhällsutveckling och digitaliseringen, med allt vad det innebär av hot och möjligheter, står här i fokus. För samtidigt som digitaliseringen skapar förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling så kan den också bidra till ökad resursanvändning och utanförskap. Idag behövs därför kompetens i bland annat informationshantering, kunskapsdelning och verksamhetsutveckling. Här förbereder du dig på att både leda och delta i förändringar som rör informationsförsörjning.