Magisterprogram i socialt arbete
Östersund

Skola Mittuniversitetet

Utbildningsstart

20 januari 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Östersund

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

De sociala utmaningarna i Sverige och världen är många: människor på flykt undan krig och konflikter, fattigdom och barn som far illa, för att nämna några. Magisterexamen i socialt arbete som påbyggnad på socionomexamen efterfrågas av allt fler arbetsgivare och ger dig fördjupade kunskaper i socialt arbete.