Magisterprogram i sociologi med inriktning mot forskning
Östersund

Skola Mittuniversitetet

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Östersund

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Programmet är inriktat mot både teoretisk analys och mot utvecklande av praktisk förmåga att genomföra forskning samt kvalificerat utredningsarbete. Inom programmets ram kommer du att ingå i ett forskningsområde. Därigenom får du möjlighet både att samarbeta i en forskargrupp och att självständigt utforma och genomföra en egen studie. Du förstärker din förmåga att genomföra avancerat analysarbete i olika slags undersökningar, utvärderingar och utredningar. Det här är kompetens som idag efterfrågas inom alla sektorer av arbetsmarknaden.