Magisterprogrammet i Idrottsvetenskap - Prestationsoptimering med inriktning mot elitidrott
Östersund

Skola Mittuniversitetet

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Östersund

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Dagens idrott är under ständig utveckling med olika faktorer som förbättrar prestation, utvecklar träningsmetoder och ledarskap samt förebygger skador. Denna utveckling har ökat idrottens behov av forskningsbaserad kompetens. Programmet ger dig en bra grund för att kunna arbeta mer effektivt med elitidrott och/eller till fortsatta studier inom det idrottsvetenskapliga fältet.