Master by research i miljöteknik
Östersund

Skola Mittuniversitetet

Utbildningsstart

18 januari 2021

Studielängd

2 år

Studieort

Östersund

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Vårt projektbaserade masterprogram i miljöteknik vänder sig till dig som vill fördjupa dig inom ämnet. Under utbildningen arbetar du tillsammans med forskare med en konkret forskningsfråga. Du varvar forskningsarbetet med akademiska studier som behövs för att lösa uppgiften.