Masterprogram i psykologi med inriktning mot emotion
Östersund

Skola Mittuniversitetet

Utbildningsstart

20 januari 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Östersund

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Emotion är ett viktigt område inom psykologin. Emotioner påverkar hur vi agerar och hur vi upplever vår vardag till exempel i interaktion med andra människor, i de val vi gör, vad vi uppmärksammar men framförallt är de viktiga för vårt välmående, både psykiskt och fysiskt. Utbildningen syftar till att ge en solid bas i emotionsteori och en vetenskaplig skolning som avser skärpa förmågan till analytiskt och systematiskt tänkande samt förmågan att självständigt kunna utvärdera, och bidra till forskningsfältet.