Sjuksköterskeutbildning
Östersund

Skola Mittuniversitetet

Utbildningsstart

20 januari 2020

Studielängd

3 år

Studieort

Östersund

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Som sjuksköterska möter du människor under olika omständigheter i livet. Din uppgift är att vägleda människor till ett friskare och hälsosammare liv samt bidra till att återställa och bevara deras hälsa. Det är ett givande och ansvarsfullt arbete där din kompetens alltid gör skillnad och du har en betydelsefull roll i teamet runt patienten. Efterfrågan på sjuksköterskor är stor och du kan se fram emot en spännande karriär med många valmöjligheter.