Socionomutbildning
Östersund

Skola Mittuniversitetet

Utbildningsstart

18 januari 2021

Studielängd

3 år

Studieort

Östersund

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Socionomutbildning - för dig som är engagerad i sociala frågor och vill förstå och förändra människors livsvillkor i Sverige och i världen. Mittuniversitetet är det enda lärosätet som erbjuder två långa handledda praktikperioder. Du kan göra din praktik i Sverige eller utomlands. Den kompetens som du får genom vår internationella och interkulturella profil är efterfrågad på arbetsmarknaden.