Utvecklare inom .NET Östersund
Östersund

Skola Norrlands Yrkeshögskola

Utbildningsstart

16 december 2019

Studielängd

2 år

Studieort

Östersund

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen


Stora behov av utvecklare inom .NET
För företagen har webbteknik och applikationsutveckling fått en allt större betydelse. Dagens kunder ställer allt större krav när det gäller att erbjuda enkla, säkra och effektiva lösningar.
.NET är en plattform som ständigt växer och får en allt större betydelse. Under utbildningen får du lära dig att skapa säkra och professionella webbsidor och applikationer.

Därutöver kommer du att få kunskap i att designa databaser samt utveckla kvalitativ programvara till kund.
Andra viktiga kunskaper som utbildningen tillhandahåller är affärsmannaskap, kommunikation samt projektledning. Dessa kommer du ha stor användning av i din kommande yrkesroll.

Start december 2019
400 yh-p (2 år)