KVV-laboratoriet i Gimo, Östhammars kommun
Östhammar

Skola Östhammars kommun, Vuxenutbildningen

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Östhammar

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

I Gimo har industri och kommun i samarbete byggt upp en laborativ miljö för processteknisk utbildning.

Vi erbjuder kurser för anställda i ert företag och studerande på era utbildningar inom process-, mät- och reglerteknik för automation och drift, samt kurser inom konstruktion som rör val och installation av givare, mät- och styrdon, samt strategier för process- och reglerteknik.

Exempel på laborativa moment

  • Praktisk processreglering - på grundläggande och avancerad nivå
  • Analys och optimering av reglerkretsar
  • Reglerkretsen
  • Reglerstrategi
  • Mätteknik
  • Givare och styrdon
  • Givare och reglerventiler

Vi möter era behov och skräddarsyr en utbildning just för er.
Kontakta oss för detaljerad information och offert.

Välkomna till KVV-laboratoriet i Gimo