Skötare i psykiatrisk verksamhet för barn, unga och vuxna
Säter

Skola Region Dalarna, Psykiatrins Utvecklingsenhet

Utbildningsstart

1 september 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Säter

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Utbildningen är anpassad till morgondagens krav på medarbetare inom framtidens psykiatri. För att aktivt kunna delta i utvecklingsarbete inom olika psykiatriska verksamheter krävs grundläggande och specialiserade kunskaper samt förmåga till kritiskt granskning av aktuella arbetsmetoder. Med ett reflekterande förhållningssätt och flexibel undervisning stimulerar utbildningen din personliga utveckling och ditt lärande. Vi samarbetar med Högskolan Dalarna som ger två av kurserna. Psykiatrins Utvecklingsenhet, Landstinget Dalarna, har lång erfarenhet av att utbilda skötare och de studerande får goda vitsord från LIA-platserna. Alla studerande får arbete efter avslutad utbildning. Utbildningen bedrivs på distans som heltidsstudier. Kontakten med lärare och kursledning sker till stor del via datakommunikation.