Agrotekniker - 450 YH-poäng
Skara

Skola Biologiska Yrkeshögskolan (BYS)

Utbildningsstart

24 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Skara

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Bli en del av framtiden inom den gröna näringen
Du har möjlighet att skräddarsy din utbildning efter vad du har för intressen och mål. Det finns många valbara kurser och LIA - Lärande i arbete, vilket gör att du kan specialisera dig inom ett visst område. 

I vår tvååriga utbildning till Agrotekniker får du fördjupade kunskaper inom lantbrukets husdjur, växtodling, teknik, ekonomi och arbetsledning. 
Du får både de senaste forskningsrönen varvat med erfarenhet från kunniga branschföreträdare tack vare vårt nära samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, och näringslivet. Under din utbildning möter du över 100 experter och genom LIA:an kommer du ut i praktiken där du skaffar dig viktiga kunskaper och kontakter. Du har stora möjligheter att bygga ditt eget nätverk i branschen.  
 
Du som Agrotekniker kan bland annat arbeta på:

  • Lantmännen
  • Svenska Foder
  • LRF Konsult
  • Jordbruksverket
  • Länsstyrelserna
  • Växa
  • Naturbruksgymnasierna
  • Inom SLU:s försöksverksamhet

Många agrotekniker driver egna företag eller jobbar med driftledning på lantbruksföretag.