Teaterutbildning
Skara

Skola Skara Skolscen

Utbildningsstart

3 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Skara

Pris

27 700 kr CSN

Kort om utbildningen


Skara Skolscen är en teaterutbildning på tre terminer á 20 veckor, 60 veckor totalt som avslutas med en slutproduktion.En arbetsdag vid skolan omfattar vissa dagar tiden kl. 8.30 till 21.00.

Det unika med Skara skolscen jämfört med andra yrkesförberedande skådespelarutbildningar är all enskild undervisning. Vi har mycket enskild undervisning i sång, tal och rörelse. Även i scenframställning arbetar man ibland två eller tre stycken. Varje elev får mycket egen lärartid. Vi lägger stor vikt vid att möta och se varje enskild elev och dess unika utvecklingsmöjligheter.

Skolan är också liten. Det är 12 elever i varje klass och det går två klasser samtidigt. Man har alltså stor chans att påverka och att synas. 

Skolan har kontakt med yrkeslivet genom gästpedagoger, workshops och även en skolresa görs sista terminen till en större stad. då besöker vi teatrar, teaterhögskolor, träffar professionella skådespelare och ser scenföreställningar. Även om skolan ligger i Skara är vi up to date med det som ligger i tiden. Vi har samarbete med regissörer och dramatiker som är aktuella just nu.