Träbyggnadsprojektör hållbart byggande - Distans
Skellefteå

Skola YrkesAkademin

Utbildningsstart

2 september 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Skellefteå

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Som Träbyggnadsprojektör gör du tekniska beräkningar och arbetar med ritningar och CAD som stöd i konstruktionsarbetet. Trä är ett hållbart byggnadsmaterial som är på stark tillväxt. Byggproduktionen utvecklas dessutom allt mer mot ett industriellt och rationellt byggande.

Du projekterar bl.a. byggen, planerar produktion, ansvarar för att lagar, arbetsmiljöregler och säkerhet efterföljs etc. Arbets- och projektledning med personalansvar kan vara en del av ditt arbete. I yrkesrollen kan även ekonomistyrning och kalkylering, exempelvis vid projektering av byggen ingå.

En del av arbetet innebär också att arbeta med ingenjörsmässiga metoder på ett strukturerat arbetssätt.  Det är därför viktigt att vara kunnig, fokuserad, noggrann och att alltid tänka på lagstiftning, säkerhet och miljö.