Medicinsk sekreterare
Skövde

Skola Skövde kommun, Skövde Yrkeshögskola

Utbildningsstart

1 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Skövde

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Bli en viktig och efterfrågad resurs i hälso- och sjukvården!
Nio av tio får jobb efter utbildningen och efterfrågan på medicinska sekreterare är mycket stor i hela landet. Som medicinsk sekreterare/vårdadministratör får du ett mycket varierande arbete med många olika arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna består bland annat av medicinsk dokumentation, registrering av statistikuppgifter, kassa- och receptionsarbete, IT, ekonomi, statistik, kvalitetsarbete, samordning och patientrelaterade arbetsuppgifter.

Utbildningen ger dig gedigna kunskaper för ett serviceyrke i vårdens administration. Efter utbildningen ska du kunna fungera som ett kvalificerat administrativt stöd i vården och ha en hög IT-kompetens. Du blir en värdefull resurs i arbetet kring att säkerställa kvaliteten i vården!