Stödpedagog
Skövde

Skola Skövde kommun, Skövde Yrkeshögskola

Utbildningsstart

1 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Skövde

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Skövde Yrkeshögskolas utbildning till Stödpedagog är en eftergymnasial vidareutbildning som ger dig som arbetar inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning fördjupad kompetens för att självständigt och tillsammans med andra utföra mer kvalificerade arbetsuppgifter utifrån den enskildes behov.