Stödpedagog inom funktionshinderområdet
Söderköping

Skola Östsvenska Yrkeshögskolan AB

Utbildningsstart

1 september 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Söderköping

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Yrkesrollen Stödpedagog blir vanligare ute i olika verksamheter inom funktionshinderområdet och rollen innebär minst ett års eftergymnasial utbildning med specialisering inom området.

Som Stödpedagog har du kompetenser och kunskap för att ta ett övergripande ansvar för det pedagogiska arbetet, den sociala dokumentationen och metodhandledning i olika verksamheter inom funktionshinderområdet. Du kan arbeta med verksamheternas utvecklings- och kvalitetsarbete där stödpedagogens främsta uppgift är att vara en förebild, lära ut, förmedla kunskap, utvecklaoch sprida pedagogiska metoder i verksamheter. Arbetsplatser kan bland annat vara på olika former av boenden enligt SOL och LSS, dagliga verksamheter, korttidsboenden för barn och ungdomar eller som personlig assistent i enskilt boende.