Kvalitets- och processutvecklare
Södertälje

Skola Södertälje kommun, Campus Telge

Utbildningsstart

1 september 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Södertälje

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

En kvalitets- och processutvecklare ansvarar för och arbetar med att aktivt utveckla och förbättra kvalitetsarbetet och värdeflöden i en organisation. I arbetet ingår även att följa upp detta arbete och stärka organisationen med avseende på kvalitetssäkring och verksamhetsutveckling.I denna roll motiverar och engagerar du personalen i arbetet, men fungerar också som stöd till ledningen i dess strategi- och förbättringsarbete. De flesta verksamheter arbetar med ständiga förbättringar och utvecklar sina varor/tjänster och sina processer. Allt fler företag och organisationer väljer också att arbeta utifrån olika verksamhetsstrategier och verktyg, allt oftare enligt Lean-ideologin.Utbildningen på Campus Telge ger kunskap och praktisk erfarenhet inom flera olika områden.