Teknikinformatör
Solna

Skola Hermods

Utbildningsstart

19 augusti 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Solna

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Har du en teknisk bakgrund och drömmer om att arbeta som teknisk informatör eller kommunikatör? I takt med samhällets digitalisering och ju mer teknik som används desto större krav ställs det på den tekniska dokumentationen och instruktioner. Efter vår ettåriga yrkeshögskoleutbildning kommer du att ha god kompetens i skapandet och publicerandet av teknisk information i nya kanaler och medier med hjälp av olika verktyg och system.

Efter utbildningen kan du arbeta som teknikinformatör, teknisk skribent eller kommunikatör men även med informationsutveckling och design. Du kommer att ha din bas i din tekniska kompetens men är skicklig och driven också språkligt och kommunikativt och kan hantera verktyg och produktionsmetoder för modern, teknisk information.