Barnmorskeprogrammet
Solna

Skola Karolinska institutet

Utbildningsstart

18 januari 2021

Studielängd

1 år

Studieort

Solna

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Som barnmorska arbetar du för sexuell och reproduktiv hälsa genom prevention och rådgivning samt handlägger självständigt den normala graviditeten, födseln och eftervården. Barnmorskans område sträcker sig över hela livscykeln och det finns många olika möjligheter efter examen, såväl i Sverige som på den globala arbetsmarknaden.Barnmorskans forskningsområde omfattar fertilitet, sexualitet, graviditet, födsel, amning, eftervård, abort och antikonception. Som student erbjuds du att skriva examensarbete inom ramen för pågående forskningsprojekt.