Kandidatprogrammet i biomedicin
Solna

Skola Karolinska institutet

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

3 år

Studieort

Solna

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Som biomedicinare jobbar du med att analysera och lösa medicinska problem med hjälp av den senaste kunskapen inom kemi och molekylärbiologi. Du kan till exempel arbeta med akademisk forskning, inom läkemedelsindustrin eller den biotekniska industrin.Biomedicinaren är expert på människokroppens biologi vid hälsa och sjukdom. Fokus ligger på mekanismerna bakom de stora folksjukdomarna. Som biomedicinare kan du genom din forskning bidra till ny kunskap på molekylär nivå i syfte att utveckla framtida diagnos- och behandlingsmetoder.