Kompletterande utbildning för barnmorskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz
Solna

Skola Karolinska institutet

Utbildningsstart

20 januari 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Solna

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Utbildningen riktar sig till dig som har en barnmorskeexamen från land utanför EU/EES och Schweiz och som behöver komplettera din utbildning för att kunna arbeta som barnmorska i Sverige.Efter slutförd utbildning ska du visa de kompetenser som krävs för att du ska kunna ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen och därefter kan du söka arbete som barnmorska i Sverige.Utbildningen omfattar ett års heltidsstudier, vilket innebär 60 högskolepoäng.