Läkarprogrammet
Solna

Skola Karolinska institutet

Utbildningsstart

20 januari 2020

Studielängd

> 3 år

Studieort

Solna

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Som läkare kan du se fram emot ett varierande arbete som ställer krav på ett brett medicinskt kunnande, praktiska färdigheter, vetenskaplighet och professionell kompetens. Förutom patientkontakt kommer du sannolikt att arbeta med undervisning, kvalitetsutveckling, arbetsledning och administration. Många läkare arbetar helt eller delvis med forskning som syftar till att förbättra och utveckla sjukvården. Du kan arbeta på sjukhus, inom primärvård och företagshälsovård, vid forskningslaboratorier och inom industrin.Undervisningen sker genom grupparbeten, seminarier, föreläsningar och egna projektarbeten. Från femte terminen sker studierna i huvudsak på undervisningssjukhus och i primärvården. Du har möjlighet att delvis själv forma din utbildning.