Magisterprogrammet i global hälsa
Solna

Skola Karolinska institutet

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Solna

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Magisterprogrammet i global hälsa fokuserar på de globala utmaningarna inom folkhälsoområdet som påverkar såväl nuvarande som framtida generationer.Global hälsa integrerar kunskap och erfarenheter från olika discipliner såsom folkhälsa, medicin, epidemiologi, hälsoekonomi, miljömedicin, beteendevetenskap och antropologi. Global hälsa erbjuder en plattform för forskning, utbildning och information kring de hälsoutmaningar som världens befolkning står inför.Det ettåriga programmet består av tre delar. Den grundläggande delen ger en allmän kunskapsbas. Den avancerade delen går djupare in på områden inom global hälsa såsom infektionssjukdomar, icke-smittsamma sjukdomar, mödra- och barnhälsa. Den avslutande delen består av ett forskningsprojekt som redovisas i uppsatsform.