Masterprogrammet i folkhälsovetenskap - inriktning Folkhälsoepidemiologi
Solna

Skola Karolinska institutet

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Solna

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Folkhälsovetenskap handlar om att främja hälsa och livskvalitet, förebygga sjukdom samt att förbättra hälsosystem. Masterprogrammet i folkhälsovetenskap är multidisciplinärt och har ett globalt perspektiv.Programmet har två inriktningar:- Inriktningen Folkhälsoepidemiologi. Inriktningen har fokus på tillämpad epidemiologi, för att utveckla studentens färdigheter i att beskriva, analysera och reflektera över olika typer av folkhälsoproblem och utvärdera åtgärdsinriktade insatser samt i kritisk granskning av epidemiologiska studier.- Inriktningen Hälsofrämjande arbete och prevention.