Masterprogrammet i folkhälsovetenskap - inriktning Hälsofrämjande arbete och prevention
Solna

Skola Karolinska institutet

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Solna

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Utöver de gemensamma ämnena har inriktningen i Hälsofrämjande arbete och prevention tonvikt på att utveckla studentens färdigheter i att planera, utveckla, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande insatser på såväl individ som strukturell nivå. Dessutom omfattar undervisningen mixade metoder samt process- och effektutvärdering relaterat till implementering och utökning av insatserna.[FLYTTAS HÄRIFRÅN till flik 3, Beskrivningoch några av fälten där. Detta syns inte ut på webben] SoKs i samarbete med PD