Masterprogrammet i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna
Solna

Skola Karolinska institutet

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Solna

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Vår förståelse av den mänskliga kroppen på en molekylär nivå har på senare år genomgått en dramatisk utveckling. Detta har resulterat inya behandlingar och diagnostiska verktyg för en effektiv behandling av olika sjukdomar. Programmet syftartillatt förbereda studenterna för en professionell forskarkarriär inom detta område - att främja grundläggande förståelse av den mänskliga kroppen och dess sjukdomar på molekylär nivå och attanvända den kunskapen för att utveckla nya diagnostiska verktyg och behandlingar.