Masterprogrammet i toxikologi
Solna

Skola Karolinska institutet

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Solna

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Programmet omfattar toxikologiska principer, toxikokinetik, organtoxikologi, biokemiska och molekylära metoder inom toxikologin, mekanismer för toxicitet,histopatologi, regulatorisktoxicitetstestning, försöksdjursvetenskap, alternativa metoder till djurförsök, statistik, epidemiologi, hälsoriskbedömning samt global toxikologi inom hållbar utveckling. Denna första del av programmet ger dig en bred, avancerad grund inom toxikologin. Därefter kan du fördjupa dig inom experimentelltoxikologi eller risk/säkerhetsbedömning.