VA-projektör
Solna

Skola Nackademin

Utbildningsstart

26 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Solna

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen


Vill du rädda Sveriges vattenledningar? I Sverige har vi länge sett rent dricksvatten i kranarna som en självklarhet och ett fungerande avlopp är en förutsättning för hälsa och välfärd. Men faktum är att en miljon svenskar bor i kommuner med äldre ledningar där kvaliteten på vattnet riskerar att fallera. Det är därför brådskande att restaurera VA-nätet i många delar av Sverige - och parallellt sker underhåll och utbyggnad löpande. Sveriges vattenledningar behöver rustas upp och förbättras - vill du vara med?

I höst startar YH-utbildningen till VA-projektör på Nackademin - en 1,5-årig utbildning som består av 20 veckor LIA-praktik. Efter utbildningen har du mycket goda chanser att få jobb - hela 96% av våra nyutexaminerade studenter får jobb efter sina studier!

Yrkesroller efter utbildningen
Efter utbildningen kan du bland annat att jobba som:

  • VA-projektör
  • VA-handläggare
  • VA-konsult