ARBETSMILJÖ FÖR CHEFER
Stockholms stad

Skola Advantum Kompetens

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

9 988 kr

Kort om utbildningen

Som chef eller arbetsledare har du ett arbetsmiljöansvar och du måste ha god kunskap i arbetsmiljö. Det är viktigt att känna till lagar och regler men också att kunna stimulera och skapa ett bra arbetsklimat.

Under utbildningen uppmärksammas arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön utifrån både sociala, fysiska som psykiska arbetsförhållanden. I och med den så kallade Krokomdomen och Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) kommer alla tre benen att avhandlas.

Vi går även igenom i detalj de regler som hanterar s.k. uppgiftsfördelning och under vilka förutsättningar som ansvar som följer med att en medarbetare har en anställning.

Utbildningens innehåll:

  • Vad är arbetsmiljö?
  • Lagar och regler inom arbetsmiljöområdet
  • Systematisk arbetsmiljö
  • Undersökning och riskbedömning
  • Ansvar och delegering
  • Att identifiera och hantera faktorer som är negativa respektive positiva för arbetsmiljön
  • Kränkande särbehandling, mobbning och konflikter
  • Rehabilitering

Antal dagar: 2
Tid: 10:00 - 16:00
Pris: 7 990 SEK exkl. moms

Alla kursdatum:
2019: 20 nov - 21 nov
2020: 05 feb - 06 feb, 13 maj - 14 maj, 16 sep - 17 sep, 18 nov - 19 nov