CRASH COURSE HR FÖR ICKE-HR
Stockholms stad

Skola Advantum Kompetens

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

18 738 kr

Kort om utbildningen

I mindre och växande organisationer kommer behovet av professionellt HR arbete oftast före organisationen är mogen att anställa en HR chef på heltid. Då är det vanligt att någon annan i organisationen, som inte har någon gedigen HR bakgrund, får ta ansvar för HR frågorna och implementera HR processer i verksamheten.

Du lär dig grunderna inom de viktigaste HR områdena för att skapa en attraktiv arbetsplats med hållbart ledarskap där medarbetarna trivs, presterar bra och är delaktiga i att utveckla verksamheten. Kursen innehåller också processer, verktyg och metoder för att du på ett professionellt sätt ska kunna implementera HR arbetet vidare i den egna organisationen och vara ett stöd för övriga linjechefer.

Den här utbildningen är för organisationer som prioriterar HR, ledarskap och som aktivt arbetar med att skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke. På riktigt.

Antal dagar: 2
Tid: 10:00 - 16:00
Pris: 14 990 SEK exkl. moms

Alla kursdatum 2020:
09 mar - 10 mar