LÖNEKARTLÄGGNING I PRAKTIKEN
Stockholms stad

Skola Advantum Kompetens

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

6 238 kr

Kort om utbildningen

Att arbeta seriöst med likabehandling av lön är ett sätt att stärka sitt varumärke, bli tydligare i sitt ledarskap, öka lönsamheten samt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Dessutom har alla arbetsgivare en skyldighet att göra lönekartläggning i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män.

Du kommer att lära dig hur reglerna kring lönekartläggning är uppbyggda, hur du gör en kartläggning, analys och handlingsplan samt hur du ska dokumentera för att uppfylla lagens krav.

Utbildningens innehåll:

 • Diskrimineringslagen i korthet
 • Aktiva åtgärder
 • Arbeta i samverkan
 • Lönekartläggning steg för steg
 • Lönepolitik och praxis
 • Lika arbeten
 • Arbetsvärdering
 • Likvärdiga arbeten
 • Högre värderade, lägre lönesatta arbeten
 • Analys
 • Dokumentation

Antal dagar: 0.5
Tid: 13:00 - 17:00
Pris: 4 990 SEK exkl. moms

Alla kursdatum 2020:
12 feb
22 apr
29 sep
25 nov