LEDARSKAP FÖR PROJEKTLEDARE
Stockholms stad

Skola Advantum Kompetens

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

19 625 kr

Kort om utbildningen

Projektledaren har en roll med många utmaningar där färdigheter inom ledarskap och kommunikation underlättar. Inom en given tidsram med givna resurser ska mål nås.

Kursen kommunikation och ledarskap för projektledare fokuserar på HUR projektledaren leder genom sin kommunikation över ett projekts olika faser.

Före utbildningen görs en personlighetsanalys för kommunikationsstilar, DISC, som vi kommer att analysera och använda oss av under dagarna.

Under utbildningen får du en genomlysning av kommunikation och tekniker för att samtala i olika situationer med andra. Du stärker din egen förmåga genom både övningar och feedback samt bygger på din egen självinsikt via testet som görs.

Antal dagar: 2
Tid: 09:00 - 17:00
Pris: 15 700 SEK exkl. moms

Alla kursdatum 2020:
05 feb - 06 feb
23 apr - 24 apr
03 sep - 04 sep
19 nov - 20 nov