SVÅRA FRÅGOR INOM ARBETSRÄTTEN
Stockholms stad

Skola Advantum Kompetens

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

9 988 kr

Kort om utbildningen

Många frågor inom arbetsrätten är komplicerade och därför svåra att hantera i praktiken. Med avstamp i de viktigaste lagarna och reglerna inom arbetsrätten fokuserar denna kurs på några särskilt kluriga och aktuella frågor.

Vi går igenom vad som gäller juridiskt och hur dessa frågor ska hanteras i praktiken. Teori blandas med praktiska övningar och rättsfall från arbetsdomstolen.

Utbildningens innehåll:

  • Lojalitet – vilka rättigheter respektive skyldigheter har arbetstagaren mot arbetsgivaren?
  • Diskriminering (t.ex. trakasserier och sexuella trakasserier) – hur mycket ska en anställd tåla? När blir arbetsgivaren skyldig att vidta åtgärder? Vilka åtgärder? Om det är arbetsgivaren som diskriminerar, hur kan den anställde agera?
  • Sociala medier – vad får man skriva och hur får man agera på internet och sociala medier?
  • Samarbetssvårigheter – utredningsansvar för arbetsgivaren. Svårigheter att utreda samarbetssvårigheter? Skyldighet för arbetsgivaren att utreda? Hur väl dokumenterade samarbetssvårigheter krävs för att kunna säga upp en arbetstagare? Eventuella risker och konsekvenser vid underlåtenhet att utreda samarbetssvårigheter
  • Sjukdom och korttidsfrånvaro inklusive missbruksproblem– när en anställd är sjuk. Vilka åtgärder ska arbetsgivaren vidta? Hur ska arbetsgivaren kunna visa fusk vid sjukfrånvaro?
  • Tvist om arbetsskyldighet – Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet – var går gränsen för de olika begreppen och vad utgör ramen för bedömningen? Inte sällan blir det konflikt mellan arbetsgivarens arbetsledningsrätt och arbetstagarens eventuella arbetsskyldighet.
  • Kvittning – vad gäller? När kan en arbetsgivare kvitta en fordran som arbetsgivaren har mot arbetstagaren? Vilka regler gäller och var går gränsen mellan en giltig kvittning och en ogiltig?
  • Arbetstagarens frånträdande av anställning – när anses en arbetstagare ha frånträtt sin anställning?
  • Avslutande av anställning När kan arbetsgivaren anses ha grund för att avsluta en anställning till följd av t.ex. misskötsamhet

Antal dagar: 1
Tid: 09:30 - 17:00
Pris: 7 990 SEK exkl. moms

Alla kursdatum 2020:
07 maj
08 sep