TALENT MANAGEMENT 2: FRAMTIDENS ORGANISATION
Stockholms stad

Skola Advantum Kompetens

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

9 988 kr

Kort om utbildningen

De nya generationerna har stor påverkan på våra arbetsplatser. Såväl generation Y som generation Z har vitt skilda värderingar och krav på arbetsgivaren jämfört med tidigare generationer. Det ställer nya krav på dagens arbetsgivare. Dessutom pågår det ett intensivt krig om de bästa talangerna på arbetsmarknaden. Därför frågar sig många: Måste man anpassa sig till de nya värderingarna, och i så fall, hur?

I den här utbildningen utforskar vi just detta. Vad står de nya generationerna för, och på vilka sätt behöver våra organisationer förändras för att möta och dra maximal nytta av generation Y och Z? Vi kommer gå igenom såväl nya organisationsformer, typ av ledarskap, målstyrning, kompetensutveckling och alla övriga nyckelprocesser som behöver ses över om man vill vara en attraktiv arbetsgivare även i framtiden.

Under kursens gång kommer vi dela med oss av både teori och praktik, och du kommer få såväl modeller, verktyg och praktiska tips med dig hem.

Antal dagar: 1
Tid: 09:00 - 16:30
Pris: 7 990 SEK exkl. moms

Alla kursdatum 2020:
21 apr
02 jun