LEDARSKAP 4 - TRANSFORMERANDE LEDARSKAP
Stockholms stad

Skola Advantum Kompetens

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

24 375 kr

Kort om utbildningen

En transformerande ledare är visionär och ett föredöme, utvecklar och utmanar sina medarbetare, samt undanröjer hinder och möjliggör för andra att agera. Till de här mer övergripande begreppen finns det ett flertal konkreta beteenden kopplade och om man som ledare uppvisar dem är sannolikheten stor att man utvecklar så väl individer i ens omgivning som den organisation man är ledare inom. Med ett transformerande ledarskap följer motiverade medarbetare, trivsel och en större chans att vi når våra organisatoriska mål.

I den här utbildningen skapar vi förutsättningar för deltagarna att utvecklas mot att bli transformerande, samtidigt som vi också arbetar med andra delar av ledarskapet som behöver vara på plats för ett effektivt och utvecklande ledarskap.

Antal dagar: 2
Tid: 09:00 - 17:00
Pris: 19 500 SEK exkl. moms

Alla kursdatum 2020:
30 mar - 31 mar
06 maj - 07 maj
10 sep - 11 sep
09 nov - 10 nov