UPPSÄGNINGAR - PGA ARBETSBRIST OCH PERSONLIGA SKÄL
Stockholms stad

Skola Advantum Kompetens

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

9 988 kr

Kort om utbildningen

På den här kursen lär du dig allt du behöver veta om uppsägningar såväl på grund av arbetsbrist som av personliga skäl. Tillvägagångssättet skiljer sig väsentligt åt beroende på om uppsägningen är på grund av t.ex. en omorganisation eller den anställdes bristande prestationer eller annat beteende.

Vi går igenom hur uppsägningen ska förberedas och genomföras vid arbetsbrist (fackliga förhandlingar, turordningsregler m.m.) och vid personliga skäl (olika skäl för uppsägning, varning, förbättringsplan m.m.). Vi talar också om i vilka situationer det kan vara lämpligt att istället för uppsägning träffa en överenskommelse. Vad bör en sådan innehålla och hur ska man lyckas att nå dit?

Utbildningens innehåll:

Uppsägningar på grund av arbetsbrist

 • På vilka sätt kan en anställning avslutas?
 • När är det arbetsbrist respektive personliga skäl med mera.
 • Påkallande och genomförande av fackliga förhandlingar.
 • När ska de anställda informeras och hur?
 • Omplacering och turordning.
 • Vad gäller under uppsägningstiden?
 • Praktiska exempel och diskussion.

 Uppsägningar av personliga skäl

 • Vilka åtgärder måste arbetsgivaren vidta innan det kan bli aktuellt med uppsägning av personliga skäl?
 • När ska varning utdelas?
 • Vad gäller särskilt kring bristande prestationer?
 • Vad gäller kring en så kallad plan för förbättring av arbetsprestation?
 • Genomgång av andra skäl som kan utgöra saklig grund för uppsägning; till exempel illojalitet, brott, sjukdom, alkohol- och droger med mera.
 • Hur går man tillväga för att träffa en överenskommelse? Konkreta råd och praktiska tips.

Antal dagar: 1
Tid: 09:00 - 16:30
Pris: 7 990 SEK exkl. moms

Alla kursdatum 2020:
17 mar
12 maj
06 okt
03 dec