Kränkande särbehandling - Öppen kurs
Stockholms stad

Skola Arbetsmiljökurs

Utbildningsstart

23 mars 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

7 375 kr

Kort om utbildningen

Att känna sig kränkt och illa behandlad är tyvärr ett vanligt problem på många av våra svenska arbetsplatser, vilket naturligtvis medför negativa konsekvenser för både den utsatte och arbetsplatsen i stort. För att motverka detta ställer Arbetsmiljöverket krav på kunskaper hos chefer och arbetsledare. Under utbildningen lär vi dig hur du förebygger och hanterar kränkande särbehandling och trakasserier för att skapa en bättre arbetsmiljö för alla medarbetare.

Pris: 5 900 kr exkl. moms
Omfattning: 1 dag