Brandskydd | Brandsäker Arbetsplats
Stockholms stad

Skola Beredskapsutbildarna

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

7 500 kr

Kort om utbildningen

Brandskyddsutbildning framtagen av erfarna brandinstruktörer
Vid brandfara är de första minuterna avgörande för vad följderna blir. Därför är det av stor betydelse hur förberedda ni är så att ni snabbt kan ta rätt beslut och genomföra korrekta åtgärder.

Målgrupp
Alla typer av arbetsplatser och företag.

Exempel på kursinnehåll

Förebyggande brandskydd: 

 • Brandens uppkomst och spridning
 • Brandrisker på er anläggning
 • Rutiner vid brand, larmlagring, organisation, tillbud, SBA m.m.

Utrymningssäkerhet 

 • Förebyggande brandskydd i byggnader, brandceller m.m.
 • Beslut – vem ansvarar för att alla moment är genomförda?
 • Evakuering – vem beslutar om att stänga anläggningen?
 • Planering inför utrymningsövning
 • Genomgång och utvärdering av övning

Praktiska övningsmoment 

 • Riskrundvandring på anläggningen
 • Handhavande av brandsläckare med vatten/skum, pulver och koldioxid
 • Handhavande av slangrulle 

Intyg för Brandsäker Arbetsplats ingår där det framgår att företaget genomfört Brandskyddskurs för sina anställda samt vilka delar om ingått i kursen (enligt Brandskyddsföreningens riktlinjer). 

Utbildningen ges på alla orter.