Berghs Upgrade - Digital Copywriting
Stockholms stad

Skola Berghs School of Communication

Utbildningsstart

9 mars 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Pris

70 000 kr

Kort om utbildningen

Bli en Digital Copywriter på 12 veckor! Lär dig de delar som mest efterfrågas på marknaden idag och skapa möjligheter för nytt jobb eller uppdrag som digital copywriter. Om utbildningenCopywriterns roll har förändrats och breddats mycket de senaste åren. Mycket på grund av att nya digitala kanaler har förändrat hur vi tar till oss information, fattar köpbeslut och kommunicerar. När konsumenterna hittar nya och egna vägar behöver copywritern skriva texter som når fram, träffar rätt, förklarar och hjälper mottagaren - att hitta rätt, komma vidare och fatta beslut.När användarens upplevelse står i fokus krävs smart kommunikation i det stora och det lilla. Som copywriter ska du helst kunna locka med hjälp av känslor och träffande ord för att sedan visa rätt väg med hjälp av rätt tonläge och microcopy.