Leda kreativa möten
Stockholms stad

Skola Berghs School of Communication

Utbildningsstart

24 juni 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Pris

17 500 kr

Kort om utbildningen

Du som brukar leda möten eller hålla i workshops vet att inget möte är det andra likt. Och du vet också att de tillfällen då det klickar känns magiska. Den här kursen lär dig allt om hur du engagerar mötesdeltagarna och skapar effektiva möten!Om kursenKursen ger dig kunskap om hur du leder möten och workshops där deltagarnas kompetens tas tillvara på bästa möjliga sätt. Många upplever att de deltar och håller i möten som är otydliga och inte leder någonstans. Här får du med kreativa övningar och metoder lära dig att leda möten som både är meningsfulla och effektiva. Du får pröva flera övningar och verktyg som skapar en bra process i den lilla och stora gruppen.I stället för att en mötesledare leder mötet och deltagarna är passiva lyssnare, blir de aktiva medskapare till mötet och kommer även att lära sig mer.