Praktisk kommunikations­strategi
Stockholms stad

Skola Berghs School of Communication

Utbildningsstart

10 mars 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Pris

38 500 kr

Kort om utbildningen

Har du redan god erfarenhet av att arbeta med kommunikation och vill kunna bidra till att uppnå din organisations strategiska affärsmål? Här får du tillämpad kunskap inom strategisk kommunikation samt fördjupning inom intern, extern och digital kommunikation.Om kursenMed förbättrad förståelse av andra discipliner och fokus på hur kommunikation kan stödja organisationens strategiska affärsmål, kan du ta plats i ledningsgrupp och bidra till att organisationens affärsmål nås.Den här kursen ger dig tillämpad förståelse för strategisk kommunikation med fördjupningar inom tre delområden.Du känner efter utbildningen till begrepp och teorier såväl som arbetsmetoder och har en bred uppsättning av nya verktyg i ditt arbete på exempelvis en informations/kommunikationsavdelning.