Projektledning
Stockholms stad

Skola Berghs School of Communication

Utbildningsstart

2 mars 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Pris

26 500 kr

Kort om utbildningen

Vill du lära dig mer om projektledning av kommunikationsinsatser? Här går du igenom de olika stegen i ett projekt och får chans att jobba med ett case hela vägen från brief till genomförande. Om kursenProjektledarrollen blir allt mer komplex. Det är en roll som omfattar allt från att vara en bra och tydlig ledare för sina medarbetareochsälja in idéer, till budgetansvar och att förstå sina kunders affär.Kursen fokuserar på det operativa arbetet att genomföra ett kommunikationsprojekt, att driva ett team och resursplanera. Kursen kommer även att innefatta strategiskt arbete, dvs hur man som projektledare får en kund och ett varumärke att utvecklas. Under kursen möter du föreläsare från både kundsidan och konsultsidan, som alla har bred erfarenhet av att driva olika kommunikationsprojekt.