ATT LEDA OCH UTVECKLA PROCESSER INOM IT
Stockholms stad

Skola BiTA Service Management

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

23 688 kr

Kort om utbildningen

Om tjänstebegreppet svarar på frågan "vad" så svarar processledning på frågan "hur"?. Tillsammans bildar de fundamentet i framgångsrik tjänstehantering (Service Management). BiTA har en gedigen erfarenhet av att initiera och leda framtagandet av effektiv tjänstehantering och har med detta som grund format denna kurs i processägarskap och processledning. Kursen omfattar allt som rör processhantering: från hantverket, hur man modellerar och dokumenterar processer till hur man leder och driver processer över tid i olika typer av IT-organisationer. Kursen utgår från "Best Practice" (ITIL) och de där identifierade processerna.

Antal dagar: 3