CERTIFIERAD FÖRVALTARE IT/VERKSAMHET
Stockholms stad

Skola BiTA Service Management

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

49 375 kr

Kort om utbildningen

Utbildningen Certifierad Förvaltare IT/Verksamhet är en utbildning för dig som har en förvaltarroll i en förvaltnings-, system- eller objektstyrd verksamhet. Det kan vara som ägare, ansvarig eller förvaltare i verksamheten eller på IT-tekniksidan. Utbildningen utvecklar ditt förvaltarskap genom att ge kunskaper och konkreta verktyg inom de viktigaste områdena och kompetenserna för din roll. Vi har bokat våra mest erfarna konsulter att vara lärare under kursen, kompletterat dem med inhyrda experter och laddat dem med uppgiften att konkret hjälpa dig i din förvaltarroll och i din viktiga uppgift att få verksamhet och IT arbeta runt gemensamma leveranser. Men lärarna levererar inte enbart kunskaper och insikter på ett professionellt sätt, utan driver också ett förändringsarbete, d.v.s. bjuder in till dialog och diskussion bland deltagarna om innebörden och de praktiska konsekvenserna av att agera i rollen och ämnena som behandlas kopplat till detta.

Antal dagar: 6